a
Homeİş Dünyası‘YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN OLUKLU MUKAVVA KULLANALIM’

‘YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN OLUKLU MUKAVVA KULLANALIM’

‘YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN OLUKLU MUKAVVA KULLANALIM’

Günümüzde doğal kaynakların hızla ve hoyratça tüketilmesi çevre duyarlılığının önemini artırırken, Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, “Oluklu mukavva doğada 3 ayda yok olurken, diğer ambalaj türlerinin çözülmesi 500 – 4 bin yılı buluyor. Bu da eko sisteme zarar veriyor. Dolayısıyla tüm bireyleri sürdürülebilir ve doğayla uyumlu ürünleri tercih etmeye davet ediyoruz” dedi.

Çevre sorunları ile ilgili farkındalık yaratmak ve bu farkındalığı tüm dünya geneline yayarak bir çevre bilinci oluşturmak amacıyla her yıl 5 Haziran’da kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’ bu yıl “İnsanların Doğayla Kenetlenmesi – Kentte ve Doğal Alanda, Kutuplardan Ekvatora” teması ile ‘Daha yaşanılabilir bir dünya için birlik olma’ mesajını taşıyor.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünyayı miras bırakabilmek için ambalaj malzemelerinin çevreye duyarlı ve saygılı olması büyük önem taşıyor. Zira gıdadan tekstile, teknolojiden perakendeye kadar tükettiğimiz her ürünün veya ambalaj malzemesinin doğada çözülme süreci uzadıkça bir taraftan çevreyi kirletirken, bir taraftan da doğal kaynaklara zarar veriyor.

Oluklu mukavva ise ham maddesinin kağıt olması ve bunun yüzde 70’inin geri dönüşümden elde edilmesi, tümüyle tabiatta çözülebilir ve yeniden dönüştürülebilir olması gibi özellikleri ile çevre dostu ambalaj malzemesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca dünyadaki ormanların çoğaltılması ve sürdürülebilirliği için sağlanan destekler de sektörün çevre duyarlılığının bir başka göstergesi.

Oluklu mukavva ayrıca içindeki ürünü; depolanma ve taşıma özelliklerini göz önünde bulundurarak yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyup hijyen bakımından dış ortamdan izole ediyor. Kısacası; bir ambalajın taşıması gereken nitelikleri maksimum düzeyde taşıyan oluklu mukavva bütün bu özellikleri ile diğer ambalaj türlerinden ayrışarak çevreyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Oluklu mukavvadan üretilen ambalajlar doğada 3 ayda yokolurken, diğer ambalajların çözülmesinin 500 – 4 bin yıla kadar uzaması ve çözülürken toprağa yaydıkları kimyasal maddeler tüm ekosisteme zarar veriyor.

Oluklu mukavvanın çevreye bir diğer olumlu etkisi ise nakliye aşamasında görülüyor. Bu çevreci ambalaj ile ambalajlanmış ürünler, nakliye araçlarında minimum yer kaplayacak şekilde depolanıyor. Bu da daha az nakliye aracı kullanımından dolayı daha az yakıt tüketimi yani daha az karbondioksit salınımı anlamına geliyor.

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, oluklu mukavvanın çevreci özelliklerine dikkat çekerek şu mesajları paylaştı: “Çevre dostu bir ambalaj malzemesi olan oluklu mukavvanın daha iyi tanınması ve daha etkin kullanımı için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak öncelikle ‘Dünya

Çevre Günü’nü kutlarken, halkımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi kendimize misyon edindik. Oluklu mukavva %70 oranında geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilmektedir. Bu anlamda en sürdürülebilir ve çevre uyumu en yüksek ambalaj malzemesidir. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için bu yöntemle üretim yapılırken önemli bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Az enerji kullanımı, daha çevreci bir davranıştır. İnsanlar doğadan aldıklarını doğaya geri kazandırmak için ambalaj tercihlerini oluklu mukavvadan yana kullanmalıdır. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması, oluklu mukavva kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.”

GIDA İSRAFINI ÖNLÜYOR

Görenoğlu, ayrıca oluklu mukavva ve çevre ilişkisinin bir başka boyutu olan ambalaj malzemelerinin gıdayla temasına ilişkin araştırmalara da değinerek şu bilgileri aktardı: “Bilimsel araştırmalara göre oluklu mukavva, patojenik ve bozulmuş mikroorganizma kaynaklı bulaşmayı (kirlenmeyi) azaltmaktadır. Bu da gıda kaynaklı oluşan hastalık riskini azalttığı gibi meyve ve sebzelerin raf ömrünü de arttırmaktadır. Meyve ve sebzelerin tazeliğini, kokusunu, görünümünü ve tadını korumaktadır. Araştırmalara göre meyve ve sebzeler oluklu kutularda üç gün daha fazla taze kalmaktadır. Bu da gıda israfının önüne geçmekte, kaynaklarımızı verimli kullanmamıza aracılık etmektedir.

FEFCO’nun (Avrupa Oluklu Mukavva Konfederasyonu) Pazar ve Çevre Direktörü Jan Grasma, gerçekleştirmiş oldukları bilimsel testlerin oluklu mukavvanın daha güvenli ve temiz bir ambalaj tercihi olduğunu gösteren pek çok ispattan biri olduğunu dile getirmiştir. ‘Mikrobiyolojik kirlenmeyi önlemek söz konusu olduğunda bilim, hiç şüphe etmeksizin oluklu mukavvanın diğer ambalaj malzemelerinden daha üstün olduğunu göstermektedir.”

YILDA 40 MİLYON TL TASARRUF

OMÜD Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, oluklu mukavva üreticilerinden Mondi Tire Kutsan’ın Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirdiği araştırmaya da işaret ederek bu araştırma ile yaş sebze-meyve sektöründe kullanılan farklı ambalajların taşıma ve pazarlama sürecindeki etkilerinin ortaya konulduğunu belirtti. Görenoğlu’nun verdiği bilgilere göre, araştırma sonucunda oluklu mukavvadan üretilen kasada taşınan sebze ve meyvelerin diğer kasalara göre daha az ağırlık ve sertlik kaybına uğradığı ve daha uzun süre taze kaldığı kanıtlandı. Görenoğlu, “Yapılan bilimsel hesaplamalara göre, Türkiye’de market kanalında satılan yaklaşık 2.6 milyon tonluk domatesin diğer ambalaj malzemeleri yerine oluklu mukavva kasada taşınması ile sadece ağırlık kaybını azaltmasından dolayı oluşacak yıllık kazancın yaklaşık 40 milyon TL olacağı belirlenmiştir.

Oluklu mukavva ambalaj gıdayı koruyarak hem insan sağlığını tehdit eden etmenleri ortadan kaldırmaya, hem de israfı önlemeye hizmet etmektedir. Kaynakların verimli kullanımı, çevreyle uyum ve insan sağlığı söz konusu olduğunda yapılan araştırmalar oluklu mukavvanın diğer ambalaj türlerine göre avantajlarını açıkça göstermektedir. Çevre bilinci gelişmiş nesillerin sürdürülebilir ve doğayla uyumlu ürünleri tercih ederek doğayla kenetlenmesi en büyük dileğimizdir” diye konuştu.

KUTU:

Bir cam şişe 4 bin yılda, oluklu mukavva 3 ayda yok oluyor

 Bir cam şişe doğada 4000 yıl,

 Plastik 1000 yıl,

 Poliüretan 1000 yıl,

 Plastik tabak 500 yıl,

 Oluklu mukavva ise sadece 3 ayda yok olur.

OMÜD Hakkında

Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği kısa adı ile OMÜD, 30 Eylül 1987 tarihinde ambalaj sektöründe ilk meslek kuruluşu olarak Türkiye oluklu mukavva sanayicilerini temsil etmek üzere kuruldu. OMÜD’ün kuruluş amacı; tüm ambalaj sektörünün üçte birini oluşturan oluklu mukavva ambalajının tanıtımını sağlayarak, kullanımını arttırmak, oluklu mukavvanın hijyenik, sürdürülebilir ve en çevre dostu ambalaj malzemesi olduğunu tanıtmak, üretim ve kullanımında standartlar oluşturup geliştirmek, ülkeler arası teknik bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır. Dernek kuruluşundan iki yıl sonra 1989’da FEFCO’ya (Avrupa Oluklu Mukavva Sanayicileri Konfederasyonu) üye olarak kabul edilmiştir. 1996 yılında dernek isim değişikliğine giderek “Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği” ismini aldı. OMÜD’e 74 asıl ve 45 sempati üyesi kayıtlıdır. Asıl üyeler, toplam satışların % 75’ini gerçekleştiren 31 şirketi temsil etmektedir. Dernek, Ambalaj Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir. OMÜD üyeleri aynı zamanda; TOBB Ambalaj Meclisi ve Kâğıt Meclislerinin de üyesidir.